Festiwal Gaude Cantem

Przegląd Chórów Seniora

Termin: 16 października 2020 roku
Miejsce: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, ul. Wyspiańskiego 5a

 

Regulamin przeglądu:

1. Przegląd przeznaczony jest wyłącznie dla amatorskich chórów osób dorosłych, w których składzie

min. 30% stanowią osoby w wieku 60+.

2. Chór zakwalifikowany do przeglądu zobowiązany jest do przesłania kompletu partytur (PDF) utworów konkursowych oraz aktualnego zdjęcia zespołu( podstawa nie mniejsze niż 2000 pikseli) do 15 września 2020 roku.

3. Chóry uczestniczące w przeglądzie zobowiązane są do udziału:

 - w koncercie inauguracyjnym Festiwalu – przygotowują dwa utwory wokalno-instrumentalne do wspólnego wykonania

  • Będą podane w późniejszy terminie

 

- w sobotnich koncertach festiwalowych – przygotowują 20 minutowy repertuar sakralny (koncert w kościele) lub dowolny (koncert w domu kultury, domu opieki). O miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy.

 

Zasady przeglądu:

1. Program przeglądu powinien zawierać utwory a cappella, stylistycznie zróżnicowane, w tym

przynajmniej jeden kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół. Dopuszcza się wykonanie

jednego utworu z towarzyszeniem instrumentów.

2. Utwory zgłoszone do przeglądu są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.

3. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem chóru) powinien wynosić od 8 do 10 min.

Przekroczenie tego czasu może spowodować obniżenie oceny o 2 punkty.

4. O kolejności prezentacji decydują organizatorzy.

5. Zwycięzca przeglądu jest zobowiązany do występu podczas koncertu finałowego Festiwalu.

Nieobecność zespołu spowoduje obniżenie oceny o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.

 

Regulamin Jury:

1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem przeglądu.

2. Jury przeglądu oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności

utworów, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny.

3. Oceny Jury są tajne.

4. Decyzje Jury są ostateczne.

 

Nagrody:

Puchar dla najlepszego chóru przeglądu i nagroda pieniężna.

 

Złoty Dyplom – od 90 do 100 punktów

Srebrny Dyplom – od 75 do 89 punktów

Brązowy Dyplom – od 60 do 74 punktów

 

Wyróżnienia:

  • dla najlepszego chóru oddziału bielskiego PZChiO,
  • za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym,
  • za najciekawszą interpretację utworu kompozytora polskiego,

 

Przewidywana pula nagród w Festiwalu wynosi 20 000 PLN.

Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.

Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gaude Cantem © 2007-2018, wszelkie prawa zastrzeżone