Festiwal Gaude Cantem

Warunki uczestnictwa

1. XVI Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem” odbędzie się 15-17 października 2020 roku.

2. W Festiwalu uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie zespoły chóralne, które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia.

3. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 30 lipca 2020 roku.

4. Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres email: gaudecantem@gmail.com.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć aktualne nagranie (link do nagrania) i zdjęcie zespołu (podstawa nie  mniejsza niż 2000 pikseli).

5. Chóry mogą uczestniczyć w Warsztatach i/lub Konkursie i/lub Przeglądzie Chórów Seniora oraz obowiązkowo w koncertach festiwalowych.

6. Zespoły mogą zadeklarować swój udział tylko w koncertach festiwalowych.

7. Chóry uczestniczące w konkursie zobowiązane są do udziału w piątkowym koncercie inauguracyjnym Festiwalu – przygotowują jeden utwór sakralny (ok. 1 min.).

8. O zakwalifikowaniu chóru do udziału w Festiwalu decyduje Rada Artystyczna Festiwalu na podstawie karty zgłoszenia i nagrań przesłanych pocztą elektroniczną lub na CD/DVD co najmniej dwóch utworów w wykonaniu chóru (nie starszych niż dwa lata).

9. Lista chórów zakwalifikowanych do Festiwalu (Warsztaty, Konkurs, Przegląd Chórów Seniora i Koncerty Festiwalowe) będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu do dnia 15 sierpnia 2020 roku.

10. Chóry zakwalifikowane do udziału w Festiwalu wnoszą opłatę rejestracyjną w wysokości  500 zł.

11. Zespoły zrzeszone w bielskim oddziale Polskiego Związku Chórów i Orkiestr uiszczają  50% opłaty rejestracyjnej, a biorące udział tylko w koncertach festiwalowych zwolnione są z opłat.

12. Wpłaty należy dokonać na konto organizatorów

IBAN: PL 79 1030 0019 0109 8530 0022 1704, BIC (SWIFT): CITIPLPX

do 30 sierpnia 2020 roku (data wpływu na konto).

W przypadku późniejszej rezygnacji chóru z udziału w Festiwalu opłata nie będzie zwracana.

Opłata będzie zwrócona w wypadku odwołania tegorocznej edycji Festiwalu z powodu epidemii koronawirusa.

Rachunek będzie wystawiony po otrzymaniu wpłaty.

 

Organizatorzy zapewniają:

1. Dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu biorącego udział w Festiwalu.

2. Poczęstunek dla zespołów uczestniczących w Przeglądzie Chórów Seniora w dniu 16 października 2020 roku.

3. Obiad dla zespołów uczestniczących w konkursie w dniu 17 października 2020 roku.

4. Poczęstunek po koncertach festiwalowych.

5. Płytę CD z nagraniem prezentacji konkursowych.

6. Opiekuna dla każdego zespołu podczas trwania Festiwalu.

 

W celu sprawnego przemieszczania się na koncerty chóry muszą dysponować własnym transportem lub transportem wynajętym przez organizatorów na koszt zespołu.

 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.

Gaude Cantem © 2007-2018, wszelkie prawa zastrzeżone