Home >> Edycja 2010 >> Wyniki konkursu

WYNIKI VI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHÓRÓW "GAUDE CANTEM"


GRAND PRIX
Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny

Dyplomy ZŁOTE
- Mešani Pevski Zbor Postojna pod dyrekcją Mirko Ferlana
- Chór Mieszany "Canticum Novum" pod dyrekcją Leszka Kaliny
- Pataky Female Choir pod dyrekcją Ágnes Fazekas
- Zespół Kameralny "Ad Libitum" pod dyrekcją Izabeli Zieleckiej-Panek
- Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny

Dyplomy SREBRNE
- Chór Kameralny AF Music pod dyrekcją Andrzeja Marcińca
- Ženský komorní sbor "Camerata" pod dyrekcją Aleny Kostkovej
- Chór Mieszany "Hejnał” z Mazańcowic pod dyrekcją Krzysztofa Przemyka
- Chór "Resono" pod dyrekcją Ireny Račevskiej

Dyplomy BRĄZOWE
- Chór Nagykanizsa Város Vegyeskara pod dyrekcją Hajdu Sándor
- Ludowy Kameralny Chór "Łybid" pod dyrekcją Switłany Obruczewej
- Żeński Chór Kameralny "Presto" pod dyrekcją Kamila ChałupnikaProtokół Jury z pierwszego etapu konkursu,
który odbył się w Bielsku-Białej w dniu 23 października 2010.


Jury w składzie:
1. prof. dr Jerzy Kurcz - przewodniczący, kierownik Katedry Badań Muzyczno-Edukacyjnych Akademii Muzycznej w Krakowie
2. ks. prof. dr hab. Rastislav Adamko - członek, dyrektor Instytutu Muzyki w Katolickim Uniwersytecie Muzyki w Rużemberoku (Słowacja)
3. prof. Jan Wincenty Hawel - członek, kompozytor, założyciel Śląskiej Orkiestry Kameralnej, były rektor Akademii Muzycznej w Katowicach
4. prof. Czesław Freund - członek, kierownik Katedry Chóralistyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
5. mgr Kazimierz Duda - członek, długoletni, były dyrektor Liceum Muzycznego w Bielsku-Białej, przedstawiciel Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału w Bielsku-Białej

I. Po przesłuchaniu dwunastu zgłoszonych do konkursu chórów w następujących kategoriach: chóry młodzieżowe, chóry jednorodne, chóry akademickie, chóry kameralne i chóry mieszane, jury przedstawia następujące wyniki:
1. Chór Nagykanizsa Város Vegyeskara pod dyrekcją Hajdu Sándor uzyskał dyplom brązowy w kategorii chórów mieszanych (60 punktów).
2. Ludowy Kameralny Chór "Łybid" pod dyrekcją Switłany Obruczewej uzyskał dyplom brązowy w kategorii chórów młodzieżowych (60 punktów).
3. Żeński Chór Kameralny "Presto" pod dyrekcją Kamila Chałupnika uzyskał dyplom brązowy w kategorii chórów młodzieżowych (65 punktów).
4. Chór Kameralny AF Music pod dyrekcją Andrzeja Marcińca uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów kameralnych (75 punktów).
5. Ženský komorní sbor "Camerata" pod dyrekcją Aleny Kostkovej uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów jednorodnych (76 punktów).
6. Chór Mieszany "Hejnał” z Mazańcowic pod dyrekcją Krzysztofa Przemyka uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów mieszanych (77 punktów).
7. Chór "Resono" pod dyrekcją Ireny Račevskiej uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów kameralnych (82 punkty).
8. Mešani Pevski Zbor Postojna pod dyrekcją Mirko Ferlana uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów mieszanych (90 punktów).
9. Chór Mieszany "Canticum Novum" pod dyrekcją Leszka Kaliny uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów mieszanych oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2800 zł (91 punktów).
10. Pataky Female Choir pod dyrekcją Ágnes Fazekas uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów jednorodnych oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2900 zł (92 punkty).
11. Zespół Kameralny "Ad Libitum" pod dyrekcją Izabeli Zieleckiej-Panek uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów kameralnych oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2800 zł (92 punkty).
12. Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów akademickich oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2800 zł (98 punktów)

II. Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody specjalne:
1. Puchar Starosty Powiatu Bielskiego dla najlepszego chóru zagranicznego otrzymuje Pataky Female Choir pod dyrekcją Ágnes Fazekas.
2. Puchar ufundowany przez Małgorzatę Handzlik (Posła do Parlamentu Europejskiego) otrzymuje Chór "Resono" pod dyrekcją Ireny Račevskiej.
3. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł ks. Biskupa Pawła Anweilera, Zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, za kultywowanie tradycji śpiewaczych w środowisku wiejskim, otrzymuje Chór Mieszany "Hejnał” z Mazańcowic pod dyrekcją Krzysztofa Przemyka.
4. Puchar Wojciecha Kilara i nagrodę pieniężną ufundowaną przez Fabrykę Reklamy „NOWA” w wysokości 2000 zł za najciekawszą interpretację utworu kompozytora współczesnego otrzymuje Zespół Kameralny "Ad Libitum" pod dyrekcją Izabeli Zieleckiej-Panek za wykonanie utworu Józefa Świdra pt. „Rondo”.
5. Puchar Piotra Beczały i nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł dla najlepszego chóru akademickiego otrzymuje Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny.
6. Puchar Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach dla najlepszego dyrygenta festiwalu oraz nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł otrzymuje Agnieszka Franków-Żelazny, dyrygent Chóru Kameralnego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
7. Puchar i nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł ufundowaną przez ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym otrzymuje Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny za wykonanie utworu Pawła Łukaszewskiego pt. „Memento mei, Domine”.

III. Jury postanowiło zakwalifikować do drugiego etapu Konkursu Gaude Cantem o nagrodę Grand Prix następujące chóry:
1. Pataky Female Choir pod dyrekcją Ágnes Fazekas.
2. Zespół Kameralny "Ad Libitum" pod dyrekcją Izabeli Zieleckiej-Panek.
3. Chór Mieszany "Canticum Novum" pod dyrekcją Leszka Kaliny.
4. Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny.Protokół Jury z drugiego etapu konkursu o nagrodę Grand Prix,
który odbył się w Bielsku-Białej w dniu 24 października 2010.


Jury w składzie:
1. prof. dr Jerzy Kurcz - przewodniczący, kierownik Katedry Badań Muzyczno-Edukacyjnych Akademii Muzycznej w Krakowie
2. ks. prof. dr hab. Rastislav Adamko - członek, dyrektor Instytutu Muzyki w Katolickim Uniwersytecie Muzyki w Rużemberoku (Słowacja)
3. prof. Jan Wincenty Hawel - członek, kompozytor, założyciel Śląskiej Orkiestry Kameralnej, były rektor Akademii Muzycznej w Katowicach
4. prof. Czesław Freund - członek, kierownik Katedry Chóralistyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
5. mgr Kazimierz Duda - członek, długoletni, były dyrektor Liceum Muzycznego w Bielsku-Białej, przedstawiciel Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału w Bielsku-Białej

po przesłuchaniu zakwalifikowanych chórów do drugiego etapu konkursu o nagrodę Grand Prix ogłasza wynik:

Grand Prix konkursu, Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej i nagrodę pieniężną w wysokości 10000 zł otrzymuje Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny.


Jury pragnie podkreślić coraz większe zainteresowanie festiwalem poprzez liczniejszy udział zespołów w szczególności zagranicznych. Cieszy fakt coraz większej obecności w programach konkursowych utworów kompozytorów współczesnych polskich i zagranicznych.

Jury wyraża podziękowanie i duże uznanie dla Panów Piotra Jakóbca - Prezesa Bielskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Leszka Miłoszewskiego - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej i Andrzeja Kucybały - Dyrektora Bielskiej Szkoły Muzycznej oraz osób współpracujących za ogrom pracy i duże zaangażowanie w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie tegorocznego festiwalu.

Jury pragnie również podkreślić iż od obecnego roku dzięki organizacji festiwalu w nowej sali koncertowej Bielskiej Szkoły Muzycznej konkurs zyskał optymalne warunki prezentacji artystycznych.

Mamy nadzieję, że przy dalszej życzliwości władz miasta i powiatu w szczególności Pana Jacka Krywulta Prezydenta Miasta Bielska-Białej i Pana Andrzeja Płonki Starosty Bielskiego oraz dzięki pomocy sponsorów Międzynarodowy Festiwal Chórów "Gaude Cantem" w Bielsku-Białej będzie kontynuowany, dobrze promując kulturę muzyczną miasta i regionu.

Gaude Cantem © 2007-2013, wszelkie prawa zastrzeżone