Home >> Edycja 2011 >> Wyniki Konkursu

WYNIKI VII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHÓRÓW "GAUDE CANTEM"

GRAND PRIX
Zespół Kameralny Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej z Gdańska pod dyrekcją Mariusza Mroza

Dyplomy ZŁOTE
- Chór "Sono" z Rygi (Łotwa) pod dyrekcją Irěny Račevskiej
- Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej z Gdańska pod dyrekcją Mariusza Mroza
- Grodziski Chór Bogorya z Grodziska Mazowieckiego pod dyrekcją Marcina Łukasza Mazura
- Zespół Kameralny Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej z Gdańska pod dyrekcją Mariusza Mroza

Dyplomy SREBRNE
- Chór Kameralny Brevis z Bielska-Białej pod dyrekcją Dominiki Jurczuk-Gondek
- Chór "Canticorum" z Hawirzowa (Republika Czeska), pod dyrekcją Vítězslava SoukupaPROTOKÓŁ JURY VII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHÓRÓW "GAUDE CANTEM",
który odbył się w Bielsku-Białej w dniach 22 - 23 października 2011

Jury w składzie:
1. prof. dr hab. Alojzy Suchanek - przewodniczący
2. dr hab. Wiesław Delimat - członek
3. dr Włodzimierz Siedlik - członek

I. Po przesłuchaniu sześciu zgłoszonych do konkursu chórów w następujących kategoriach: chóry dziecięce, chóry kameralne, chóry akademickie i chóry jednorodne jury przedstawia następujące wyniki:
1. Chór Kameralny Brevis z Bielska-Białej, pod dyrekcją Dominiki Jurczuk-Gondek, uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów kameralnych (82 punkty).
2. Chór "Canticorum" z Hawirzowa (Republika Czeska), pod dyrekcją Vítězslava Soukupa, uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów kameralnych (85 punktów).
3. Chór "Sono" z Rygi (Łotwa) pod dyrekcją Irěny Račevskiej, uzyskał dyplom złoty oraz nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł w kategorii chórów dziecięcych (91 punktów).
4. Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej z Gdańska, pod dyrekcją Mariusza Mroza, uzyskał dyplom złoty oraz nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł w kategorii chórów akademickich (94 punkty).
5. Grodziski Chór Bogorya z Grodziska Mazowieckiego pod dyrekcją Marcina Łukasza Mazura, uzyskał dyplom złoty oraz nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł w kategorii chórów jednorodnych (96 punktów).
6. Zespół Kameralny Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej z Gdańska pod dyrekcją Mariusza Mroza, uzyskał dyplom złoty oraz nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł w kategorii chórów kameralnych (98 punktów).

II. Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody specjalne:
1. Nagroda specjalna Jury konkursu w wysokości 500 zł za najbardziej atrakcyjne i ilustracyjne wykonanie utworu dla Grodziskiego Chóru Bogorya pod dyrekcją Marcina Łukasza Mazura za wykonanie utworu Bartosza Kowalskiego pt. "Gdzie jest kot?".
2. Nagroda specjalna Jury konkursu w wysokości 800 zł za najlepsze wykonanie utworu ludowego w artystycznym opracowaniu dla Chóru "Canticorum" z Hawirzowa (Republika Czeska), pod dyrekcją Vítězslava Soukupa za wykonanie utworu Eugena Suchonia pt. "Bodaj by vas".
3. Puchar ufundowany przez Małgorzatę Handzlik (Posła do Parlamentu Europejskiego) oraz nagrodę pieniężną w wysokości 800 zł dla najlepszego chóru Oddziału Bielskiego PZCHiO otrzymuje Chór Kameralny Brevis z Bielska-Białej pod dyrekcją Dominiki Jurczuk-Gondek.
4. Puchar i nagrodę pieniężną im. Kazimierza Fobera w wysokości 800 zł dla najlepszego chóru polskiego otrzymuje Zespół Kameralny Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej z Gdańska pod dyrekcją Mariusza Mroza.
5. Puchar Starosty Powiatu Bielskiego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł dla najlepszego chóru zagranicznego otrzymuje Chór "Sono" ze Rygi (Łotwa) pod dyrekcją Irěny Račevskiej.
6. Puchar i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł ufundowaną przez ks. Biskupa Pawła Anweilera, zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, za najciekawszą interpretację utworu kompozytora współczesnego otrzymuje Zespół Kameralny Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej z Gdańska pod dyrekcją Mariusza Mroza za wykonanie utworu Gunnara Hahna pt. "Rondo Lapponico".
7. Puchar Piotra Beczały i nagrodę pieniężną w wysokości 800 zł dla najlepszego chóru młodzieżowego otrzymuje Grodziski Chór Bogorya pod dyrekcją Marcina Łukasza Mazura.
8. Puchar Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach dla najlepszego dyrygenta festiwalu oraz nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł otrzymuje dyrygent Mariusz Mróz.
9. Puchar i nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł ufundowaną przez ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego, ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym otrzymuje Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej z Gdańska, pod dyrekcją Mariusza Mroza za wykonanie utworu Calixto Alvareza pt. "Lacrymosa".
10. Grand Prix konkursu, Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej i nagrodę pieniężną w wysokości 5500 zł otrzymuje Zespół Kameralny Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej z Gdańska pod dyrekcją Mariusza Mroza.


Jury konkursu zauważa wysoką i bardzo wysoką jakość produkcji artystycznych występujących zespołów, a w wielu wypadkach bardzo wyrównany poziom artystyczny. Jury zwraca również uwagę na dużą różnorodność repertuaru, a wśród niego na wiele utworów o bardzo wysokim stopniu trudności, niejednokrotnie przeznaczonych dla chórów zawodowych. W większości zespoły wykazały się dużą kulturą brzmienia i doskonałą emisją.

Jednocześnie Jury zwraca uwagę, aby dyrygenci mieli na względzie dostosowanie repertuaru do możliwości zespołów oraz zróżnicowanie stylistyczne i programowe. Jury sugeruje większą dbałość o dostosowanie interpretacji utworów do epoki historycznej, w której one powstały. W niektórych przypadkach prosi o zwrócenie uwagi na wyeliminowanie niestosownych manier wokalnych w muzyce dawnych epok oraz właściwe odczytanie tekstu muzycznego, wyrażające się w dbałości o dykcję, artykulację, agogikę i dynamikę.

Jury bardzo wysoko ocenia organizację siódmej edycji konkursu Gaude Cantem. Wyraża się to m.in. w stworzeniu przyjaznej atmosfery oraz dbałości o wszystkie szczegóły związane z festiwalem. Występujące zespoły mają wysoki komfort dla stworzenia kreacji artystycznych. Dzięki kierownictwu festiwalu na czele z Panem Dyrektorem Krzysztofem Przemykiem, współdziałanie wielu instytucji oraz osób, przyniosło znakomite efekty. Bielski Festiwal zaznacza się na mapie regionu, Polski i świata jako wydarzenie kulturalne najwyższej miary.

Gaude Cantem © 2007-2013, wszelkie prawa zastrzeżone