Home >> Edycja 2013 >> Jury Konkursu


Jurorzy IX Międzynarodowego Konkursu Chórów "Gaude Cantem"


prof. Józef Świder – kompozytor, pedagog – przewodniczący jury

prof. Elżbieta Wtorkowska – dyrygent, dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

prof. Ryszard Handke – dyrygent, rektor Akademii Sztuki w Szczecinie

dr hab. Marcin Tomczak, prof. AM – dyrygent, kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku

dr hab. Włodzimierz Siedlik – dyrygent, kierownik Katedry Chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, adiunkt Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wieloletni dyrygent i dyrektor Chóru Polskiego Radia w Krakowie

mgr Piotr Żółty – sekretarz jury


Wykładowcy – warsztaty i seminarium

prof. Benedykt Błoński – dyrygent, dziekan Wydziału Sztuk Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

prof. Elżbieta Wtorkowska – dyrygent, dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Gaude Cantem © 2007-2013, wszelkie prawa zastrzeżone