Home >> Edycja 2013 >> Wyniki Konkursu


WYNIKI IX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHÓRÓW "GAUDE CANTEM"

GRAND PRIX:
Zespół Wokalny „Rondo” pod dyrekcją Małgorzaty Podzielny

Dyplomy ZŁOTE:

 • Chór Żeński „Schola Cantorum Bialostociensis” pod dyrekcją Anny Olszewskiej (kat. chóry jednorodne)
 • Segakoor Noorus pod dyrekcją Maarji Helstein
 • Chór Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod dyrekcją Aleksandry Paszek-Trefon
 • Chór Żeński „Schola Cantorum Bialostociensis” pod dyrekcją Anny Olszewskiej (kat. chóry młodzieżowe)
 • Bielski Chór Kameralny pod dyrekcją Beaty Borowskiej
 • Zespół Wokalny „Rondo” pod dyrekcją Małgorzaty Podzielny

Dyplomy SREBRNE:
 • Chór Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia w Strumieniu pod dyrekcją Barbary Garus
 • Chór Dziecięcy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją Beaty Olma
 • Chór Kameralny „Lege Artis” pod dyrekcją Agnieszki Trela-Jochymek
 • Smíšený pěvecký sbor města Hodonína pod dyrekcją Josefa Ilčik

Dyplomy BRĄZOWE:
 • Oktet Wokalny „Bi-Bi Singers” pod dyrekcją Dominiki Jurczyk-Gondek
 • Zespół Wokalny „Unanime” pod dyrekcją Anny Marek-Kamińskiej
 • Krakowski Chór Żeński przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie pod dyrekcją Katarzyny ŚmiałkowskiejPROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY IX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHÓRÓW „GAUDE CANTEM” im. Kazimierz Fobera
odbytego w Bielsku-Białej w dniach 10 – 13 października 2013

Jury w składzie:
 1. prof. Józef Świder - przewodniczący
 2. prof. Elżbieta Wtorkowska - członek
 3. prof. Ryszard Handke - członek
 4. dr hab. Marcin Tomczak, prof. AM - członek
 5. dr hab. Włodzimierz Siedlik - członek
 6. mgr Piotr Żółty - sekretarz

I. Po przesłuchaniu czternastu zgłoszonych do konkursu chórów w następujących kategoriach: chóry dziecięce, chóry młodzieżowe, chóry jednorodne, chóry kameralne, chóry akademickie i chóry mieszane, jury przedstawia następujące wyniki:
 1. Smíšený pěvecký sbor města Hodonína pod dyrekcją Josefa Ilčik występujący w kategorii chórów mieszanych nie został oceniony ze względu na występ niezgodny z regulaminem festiwalu.
 2. Oktet Wokalny „Bi-Bi Singers” pod dyrekcją Dominiki Jurczyk-Gondek uzyskał dyplom brązowy w kategorii chórów kameralnych (60 punktów).
 3. Zespół Wokalny „Unanime” pod dyrekcją Anny Marek-Kamińskiej uzyskał dyplom brązowy w kategorii chórów kameralnych (71 punktów).
 4. Krakowski Chór Żeński przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie pod dyrekcją Katarzyny Śmiałkowskiej uzyskał dyplom brązowy w kategorii chórów jednorodnych (74 punkty).
 5. Chór Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia w Strumieniu pod dyrekcją Barbary Garus uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów mieszanych (75 punktów).
 6. Chór Dziecięcy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją Beaty Olma uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów dziecięcych (76 punktów).
 7. Chór Kameralny „Lege Artis” pod dyrekcją Agnieszki Trela-Jochymek uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów kameralnych (82 punkty).
 8. Smíšený pěvecký sbor města Hodonína pod dyrekcją Josefa Ilčik uzyskał dyplom srebrny w kategorii chórów kameralnych (82 punkty).
 9. Chór Żeński „Schola Cantorum Bialostociensis” pod dyrekcją Anny Olszewskiej uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów jednorodnych (90 punktów).
 10. Segakoor Noorus pod dyrekcją Maarji Helstein uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów mieszanych (91 punktów).
 11. Chór Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod dyrekcją Aleksandry Paszek-Trefon uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów akademickich (93 punkty).
 12. Chór Żeński „Schola Cantorum Bialostociensis” pod dyrekcją Anny Olszewskiej uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów młodzieżowych (94 punkty).
 13. Bielski Chór Kameralny pod dyrekcją Beaty Borowskiej uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów mieszanych (95 punktów).
 14. Zespół Wokalny „Rondo” pod dyrekcją Małgorzaty Podzielny uzyskał dyplom złoty w kategorii chórów mieszanych (96 punktów).

II. Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody pieniężne:
 1. Puchar ufundowany przez Małgorzatę Handzlik (Posła do Parlamentu Europejskiego) i nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł dla najlepszego chóru młodzieżowego otrzymuje Chór Żeński „Schola Cantorum Bialostociensis” pod dyrekcją Anny Olszewskiej.
 2. Puchar i nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł dla najlepszego chóru dziecięcego otrzymuje Chór Dziecięcy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją Beaty Olma.
 3. Puchar ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego, Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej i nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł, za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym otrzymuje Chór Żeński „Schola Cantorum Bialostociensis” pod dyrekcją Anny Olszewskiej za wykonanie utworu Marka Jasińskiego pt. „Beatus vir”.
 4. Puchar ks. Biskupa Pawła Anweilera, zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł, za najciekawszą interpretację utworu kompozytora polskiego otrzymuje Zespół Wokalny „Rondo” pod dyrekcją Małgorzaty Podzielny za wykonanie utworu Łukasza Ubraniaka pt. „In te Domine speravi”.
 5. Puchar Prezesa Oddziału Bielskiego PZCHiO dla najlepszego chóru Oddziału Bielskiego PZCHiO otrzymuje Bielski Chór Kameralny pod dyrekcją Beaty Borowskiej.
 6. Puchar Starosty Powiatu Bielskiego i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł dla najlepszego dyrygenta festiwalu otrzymuje Pani Małgorzata Podzielny dyrygent Zespołu Wokalnego „Rondo”.

III. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody główne:
 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1200 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów jednorodnych otrzymuje Chór Żeński „Schola Cantorum Bialostociensis” pod dyrekcją Anny Olszewskiej.
 2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1200 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów akademickich otrzymuje Chór Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod dyrekcją Aleksandry Paszek-Trefon.
 3. Nagrodę pieniężną w wysokości 1200 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów młodzieżowych otrzymuje Chór Żeński „Schola Cantorum Bialostociensis” pod dyrekcją Anny Olszewskiej.
 4. Nagrodę pieniężną w wysokości 1200 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów mieszanych otrzymuje Bielski Chór Kameralny pod dyrekcją Beaty Borowskiej.
 5. Grand Prix konkursu, Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej i nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł otrzymuje Zespół Wokalny „Rondo” pod dyrekcją Małgorzaty Podzielny.


Jury z wielką satysfakcją zauważa wzrost poziomu i jakości festiwalu, który - będąc istotnym i mającym długoletnią tradycję elementem kulturalnego i artystycznego pejzażu miasta i regionu - stanowi ogromną wartość edukacyjną dla jego uczestników oraz słuchaczy festiwalowych koncertów. Cenne jest wsparcie idei festiwalu ze strony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Bielska-Białej oraz Powiatu Bielskiego, a także hierarchów kościołów rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego. Ogromne znaczenie ma również udział w tym dziele licznych sponsorów.

Integralnie związane z festiwalem warsztaty chóralne wprowadzają powiew świeżości i nową jakość w dziedzinie festiwalów chóralnych w Polsce. Atrakcyjna dla chórów jest nieczęsta możliwość śpiewania razem ze znakomitą orkiestrą. Innowacją tegorocznej edycji było seminarium dla dyrygentów chórów. Uczestnicy seminarium nie tylko byli współwykonawcami udanego koncertu inaugurującego festiwal, ale stanowili również nieoficjalne Jury festiwalu.

Bardzo cenne jest także to, że festiwal, poprzez warsztaty chóralne uwieńczone wspomnianym koncertem w kościele pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej, przesłuchania koncertowe w doskonałych warunkach Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej oraz koncerty w licznych kościołach Bielska-Białej i powiatu bielskiego, integruje różne środowiska znaczącego ośrodka kulturalnego, jakim jest Bielsko-Biała.

Zespołom uczestniczącym w części konkursowej i koncertach festiwalowych życzymy kolejnych lat owocnej pracy, a przede wszystkim niesłabnącej satysfakcji ze wzbogacania własnych umiejętności oraz z dzielenia się z ludźmi pięknem śpiewu chóralnego. Wszystkim organizatorom, z dyrektorem festiwalu Krzysztofem Przemykiem na czele oraz współorganizatorom, a w szczególności dyrektorowi Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, panu Andrzejowi Kucybale, wyrażamy wielkie uznanie i gratulujemy wspaniałego przedsięwzięcia.

Życzymy, by dalsze edycje festiwalu były równie udane i miały coraz większy wpływ na kształtowanie wrażliwości kulturalnej lokalnej społeczności.

Gaude Cantem © 2007-2013, wszelkie prawa zastrzeżone