Konkurs

Termin: 17 października 2015 roku.
Miejsce: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, ul. Wyspiańskiego 5a


Karta zgłoszenia XI Edycji Festiwalu (doc) >>>

Regulamin konkursu

 1. Chór zakwalifikowany do konkursu zobowiązany jest do przesłania pięciu kompletów partytur utworów konkursowych do 30 czerwca 2015 roku; partytury nie będą zwracane.
 2. Chóry uczestniczące w konkursie zobowiązane są do udziału w sobotnich i niedzielnych koncertach festiwalowych – przygotowują 20 minutowy repertuar sakralny (koncert w kościele) lub dowolny (koncert w domu kultury, domu opieki). O miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy.
 3. Chóry nagrodzone w konkursie są zobowiązane do występu w koncercie laureatów. Nieobecność zespołu spowoduje obniżenie oceny zespołu o 10 punktów i odebranie przyznanych nagród.

Zasady konkursu:
 1. Ubiegłoroczny laureat Grand Prix nie może brać udziału w konkursie.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
  A – chóry dziecięce (do 16 lat),
  B – chóry młodzieżowe (do 21 lat),
  C – chóry jednorodne,
  D – chóry akademickie,
  E – chóry kameralne (do 16 osób),
  F – chóry mieszane,
 3. Program konkursowy powinien zawierać utwory a cappella, stylistycznie zróżnicowane, w tym przynajmniej jeden kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.
 4. W kategorii A – chóry dziecięce, dopuszcza się wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem instrumentów.
 5. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.
 6. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem chóru) powinien wynosić od 12 do 15 min. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu może spowodować obniżenie oceny zespołu o 5 punktów.
 7. O kolejności przesłuchań konkursowych decydują organizatorzy.

Regulamin Jury:
 1. Skład międzynarodowego Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.
 2. Jury konkursu oceniać będzie: motorykę utworów (tempo, rytm, dynamika), intonację (barwa, harmonia), retorykę (artykulacja słowna i muzyczna) ekspresję muzyczną (styl, frazowanie), dobór repertuaru, dramaturgię programu oraz ogólny wyraz artystyczny.
 3. Za cały program można otrzymać maksymalnie 100 punktów.
 4. Oceny Jury są tajne.
 5. Decyzje Jury są ostateczne.

Nagrody:
Grand Prix
Złoty Dyplom
Srebrny Dyplom
Brązowy Dyplom
– dla najlepszego zespołu biorącego udział w konkursie
– od 90 do 100 punktów
– od 75 do 89 punktów
– od 60 do 74 punktów

Zdobywca Grand Prix oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach uhonorowani Złotymi Dyplomami otrzymują nagrody pieniężne.

Wyróżnienia:
 • dla najlepszego chóru dziecięcego,
 • dla najlepszego chóru młodzieżowego,
 • dla najlepszego chóru oddziału bielskiego PZChiO,
 • za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym,
 • za najciekawszą interpretację utworu kompozytora polskiego,
 • dla najlepszego dyrygenta konkursu.

Przewidywana pula nagród wynosi 25.000 PLN.

Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gaude Cantem © 2007-2013, wszelkie prawa zastrzeżone