Przegląd Chórów Seniora

Termin: 16 października 2015 roku, godz. 15.00
Miejsce: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, ul. Wyspiańskiego 5aKarta zgłoszenia XI Edycji Festiwalu (doc) >>>

Regulamin przeglądu:

 • Przegląd przeznaczony jest wyłącznie dla amatorskich chórów osób dorosłych, w których składzie min. 30% stanowią osoby w wieku 60+.
 • Chór zakwalifikowany do przeglądu zobowiązany jest do przesłania trzechkompletów partytur utworów konkursowych do 30 czerwca 2015 roku; partytury nie będą zwracane.
 • Chóry uczestniczące w przeglądzie zobowiązane są do udziału w:
  1. - koncercie inauguracyjnym Festiwalu – przygotowują dwa utwory do wspólnego wykonania
  • Camille Saint-Saens – TolliteHostias (z oratorium Noel)
  • George Frideric Händel – CanticorumJubilo
   - sobotnich koncertach festiwalowych – przygotowują 20 minutowy repertuar sakralny (koncert w kościele) lub dowolny (koncert w domu kultury, domu opieki). O miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy.

Zasady przeglądu:
 • Program przeglądu powinien zawierać utwory a cappella, stylistycznie zróżnicowane, w tym przynajmniej jeden kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół. Dopuszcza się wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem instrumentów.
 • Utwory zgłoszone do przeglądu są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.
 • Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem chóru) powinien wynosić od 8 do 10 min.
  Przekroczenie tego czasu może spowodować obniżenie oceny o 5 punktów.
 • O kolejności prezentacji decydują organizatorzy.
 • Zwycięzca przeglądu jest zobowiązany do występu podczas koncertu finałowego Festiwalu.
  Nieobecność zespołu spowoduje obniżenie oceny o 10 punktów i odebranie przyznanych nagród.

Regulamin Jury:
 • Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem przeglądu.
 • Jury przeglądu oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny.
 • Oceny Jury są tajne.
 • Decyzje Jury są ostateczne.

Nagrody:
Puchar dla najlepszego chóru przeglądu i nagroda pieniężna.
Złoty Dyplom – od 90 do 100 punktów
Srebrny Dyplom – od 75 do 89 punktów
Brązowy Dyplom – od 60 do 74 punktów

Zdobywcy Złotych Dyplomów otrzymują nagrody pieniężne.

Wyróżnienia:
 • dla najlepszego chóru oddziału bielskiego PZChiO,
 • za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym,
 • za najciekawszą interpretację utworu kompozytora polskiego,
 • dla najlepszego dyrygenta Przeglądu.

Przewidywana pula nagród w Festiwalu wynosi 25 000 PLN.

Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gaude Cantem © 2007-2013, wszelkie prawa zastrzeżone