Warunki uczestnictwa

 1. W Festiwalu uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie zespoły chóralne, które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia.
 2. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 15 czerwca 2015 roku.
  Karta zgłoszenia XI Edycji Festiwalu (doc) >>>
 3. Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres email: gaudecantem@gmail.com.
 4. Chóry mogą uczestniczyć w Warsztatach i/lub Konkursie i/lub Przeglądzie Chórów Seniora oraz obowiązkowo w koncertach festiwalowych.
 5. Zespoły mogą zadeklarować swój udział tylko w koncertach festiwalowych.
 6. O zakwalifikowaniu chóru do udziału w Festiwalu decyduje Rada Artystyczna Festiwalu na podstawie karty zgłoszenia i nagrań przesłanych pocztą elektroniczną lub na CD/DVD co najmniej dwóch utworów w wykonaniu chóru (nie starszych niż dwa lata).
 7. Lista chórów zakwalifikowanych do Festiwalu (Warsztaty, Konkurs, Przegląd Chórów Seniora i Koncerty Festiwalowe) będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu do dnia 22 czerwca 2015 roku.
 8. Opłaty akredytacyjne ponoszone przez zespół – niezależnie od liczby uczestników:
  • Chóry zakwalifikowane do Warsztatów i Konkursu
  • – 600 PLN dla jednej kategorii konkursowej,
   – 200 PLN za każdą kolejną kategorię.
  • Chóry zakwalifikowane do Przeglądu i Konkursu
  • – 600 PLN dla jednej kategorii konkursowej,
   – 200 PLN za każdą kolejną kategorię.
  • Chóry zakwalifikowane do Konkursu
  • – 400 PLN dla jednej kategorii konkursowej,
   – 200 PLN za każdą kolejną kategorię.
  • Chóry zakwalifikowane do Warsztatów
  • – 400 PLN
  • Chóry zakwalifikowane do Przeglądu
  • – 300 PLN
  • Chóry zakwalifikowane tylko do koncertów festiwalowych
  • – 200 PLN.
 9. Zespoły zrzeszone w bielskim oddziale Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i biorące udział w warsztatach i/lub konkursie i/lub przeglądzie uiszczają 50% opłaty akredytacyjnej, a biorące udział tylko w koncertach festiwalowych zwolnione są z opłaty.
 10. Wpłaty należy dokonać na konto organizatorów
  IBAN: PL 79 1030 0019 0109 8530 0022 1704, BIC (SWIFT): CITIPLPX
  do 30 czerwca 2015 roku (data wpływu na konto). W przypadku późniejszej rezygnacji chóru z udziału w konkursie opłata nie będzie zwracana.
 11. Rachunek za akredytację będzie wystawiony po otrzymaniu wpłaty.

Organizatorzy zapewniają:
 1. Dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu biorącego udział w Festiwalu.
 2. Obiad dla zespołów uczestniczących w warsztatach w dniach 15 i 16 października 2015 roku.
 3. Poczęstunek dla zespołów uczestniczących w Przeglądzie Chórów Seniora w dniu 16 października 2015 roku.
 4. Obiad dla zespołów uczestniczących w konkursie w dniu 17 października 2015 roku.
 5. Poczęstunek po koncertach festiwalowych.
 6. Płytę CD z nagraniem prezentacji konkursowych.
 7. Opiekuna dla każdego zespołu podczas trwania Festiwalu.

W celu sprawnego przemieszczania się na koncerty chóry muszą dysponować własnym transportem lub transportem wynajętym przez organizatorów na koszt zespołu.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.

Gaude Cantem © 2007-2015, wszelkie prawa zastrzeżone