Honorary patronage

Stanisław Szwed

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej/Secretary of State at the Ministry of Family, Labor and Social Policy

 

Jarosław Klimaszewski

Prezydent Miasta Bielska-Białej/Mayor of Bielsko-Biała

 

Andrzej Płonka

Starosta Bielski/Bielsko-Biała District Governor

 

ks. biskup Roman Pindel

Biskup Bielsko-Żywiecki/Bishop of Bielsko-Biała–Żywiec Diocese

 

ks. biskup Adrian Korczago

Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego/Superior of Cieszyn Diocese of the Evangelical Augsburg Church

 

prof. dr hab. Władysław Szymański

Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach/Rector of the Academy of Music in Katowice

 

prof. dr hab. Wojciech Widłak

Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie/Rector of the Academy of Music in Cracow

 

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

Rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy/Rector of the Academy of Music in Bydgoszcz