Kontakt

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 515 296 893, +48 601 494 833
e-mail: gaudecantem@gmail.com
www.gaudecantem.pl