Organizers

Organizers

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała 
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała 
tel. 33 822 05 93 
e-mail: gaudecantem@gmail.com 
www.gaudecantem.pl 

Współorganizatorzy: 

Regionalny Ośrodek Kultury 
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała 
tel. 33 822 05 93 
e-mail: rok@rok.bielsko.pl 
www.rok.bielsko.pl  

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
43-385 Jasienica 1360 
tel. 33 821 20 56 
e-mail: gok@gokjasienica.pl 
www.gokjasienica.pl 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej 
ul. Stanisława Wyspiańskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała 
tel. 33 498 84 10 
e-mail: sekretariat@zpsm.bielsko.pl  
www.zpsm.bielsko.pl